تقدیم به شهدای سر فراز حزب الله لبنان و امیر قدار حزب الله سید حسن نصرالله

کی دمشق تا این حد زنده بود؟کی رگ غیرت حیات تا این حد در این شهر بی در و پیکر بی رنگ بی بخار تپیده بود؟ کی به اندازه الان در کوچه های این شهر نعره های زینبی و حیدری زده می شد؟روزی کسی می گفت ما چندنفری زیارت عاشوراراقبل از اذان صبح پشت در حرم زینب سلام الله علیها آهسته می خواندیم و عده ای نهی مان کردند ولی اکنون به مدد نفس های حیدری زینب کبری زینبیان  در همان جا و جاهای دیگر سوریه مثل القصیر چنان نعره یازینب می زنند و تیر به قلب فتنه فتین اصحاب سقیفه و اعوان و اتباعش، انگار نه انگارکه این سرزمین همان بهشت موعود بوزینه گان اموی ست و همان شامی که جگر جگر گوشه حسین علیه السلام را سوزاند. دیدی پرچم سرخ حسینی را بر فراز مسجد اهل سقیفه ؟ این است خروش زینبی فرزندان حیدر کرار!!!

 واعجبا از غیرت آل اللهیان !سرزمینی که قراربود ارض موعود کفر وشرک باشد ، ارضی که قراربود موعود اولاد یهودا وشجره خبیثه آل بوسفیان باشد اکنون جولان گاه امیر قدار حزب الله شده ! واین است تفسیر حقیقی شامات در آخر الزمان . رها کن تفاسیر معوج و روایات بدون سند کذائی را !حقیقت این ست. نفسهای زینبی زینبیان نفس های اولاد یهودا و سفیانیان را در سرزمین شام به شماره انداخته. که اگر تفسیر درست جز این است آن روزی که سگ بچه دائم الخمر پسر هند می خواست خون حسین علیه السلام را مایه فخر باطل و خذلان حق کند غیرت الله سکوت می کرد چون اینجا کاخ سبز اموی ست و این سرزمین سرزمین موعودامویان .نه! نه زینب سلام الله علیها تن به این جبر تاریخی ساخته دست ابلیس داد و نه زینبیان آخرالزمان . زمین تمام و کمال از آن صالحان است هر جا و تحت حاکمیت هرکه باشد.حتی کاخ سبز اموی و تل آویو .ولو زینب اسیر باشد وغزه در محاصره، وجب به وجب این کره خاکی از آن صالحین است. حتی کاخ سبز اموی و تل آویو .

پس عجیب نیست که این روز ها زمین سوریه خوشحال باشد چرا نه ؟که فرزندان پاک حیدر کرار گرد وجود زینبش پرچم حق را در وسط ارض نامقدس اهل باطل برافراشته اند توگوئی تاریخ به هم پیوند خورده و امروز و سال شصت ویک هجری با هم در آمیخته وتومی بینی زینب کبری سلام الله علیها در وسط زمین شام  فریاد حق خواهی سر داده وشیر بچه گان حیدر لبیک یازینب گویان به قلب تاریک باطل هجوم آورده اند.

ای سوریه خوشحال باش که خون حیات، خون مطهر پاسداران حریم کبریائی دختر زهرای اطهر در رگ هایت جاری شده . تو دیگر سوریه قبل نیستی .دیگر نفس هایت به نفس های قدسی فدائیان حسین علیه السلام گره خورده.خوشحال باش که باخون پاک حرّاس سیده زینب آبرو پیدا کرده ای.تو از آن یاران آخرالزمانی مهدی علیه السلام شده ای! تو در عصر ظهور حضور داری و به خود مباهات می کنی .

تو نقطه ثقل نبرد نهائی آخرالزمان شده ای . به خود ببال وچشم انتظار بمان .

                                                         "اللهم عجل لولیک الفرج "            

/ 0 نظر / 8 بازدید